Att arbeta på Vetoquinol

ARBETE OCH KARRIÄR INOM VETOQUINOL

Det finns många olika karriärmöjligheter inom Vetoquinol . Alla anställda är viktiga och nyckeln till vår framgång är bland annat personlig kompetens i samarbete med andra.
 
Vi söker ständigt efter nya förmågor, i synnerhet inom följande områden:
 

  • Tillverknings- och leverantörskedjan
  • Kvalitet
  • Forskning och utveckling
  • Marknadsföring
  • Reklam
  • Veterinärer (teknik)
  • Försäljning
  • Stödfunktioner till gruppen: upphandling, bokföring och ekonomi, HR, IT, etc.
 

 

 

INTERN MOBILITET INOM VETOQUINOL

Våra HR-team uppmuntrar till rörlighet inom organisationen eftersom det gynnar både den personliga utvecklingen och företagets samlade kunskapsnivå. Under 2014 tillsattes ungefär 45 % av ledningstjänsterna internt inom gruppen. Om de så önskar och beroende på gruppens behov har anställda med stor potential möjligheten att arbeta eller att ta uppdrag vid dotterbolag i andra länder.

My happy pet

Information och råd om bästa omvårdnaden för ditt husdjur

Upptäck