Comfort Shield

Beskrivning av Comfort Shield

Comfort Shield: Biomimetisk, fuktgivande lösning med unik sammansättning som ger långvarig lindring för torra och irriterade ögon.

Unik viskositet som imiterar tårvätskans egenskaper
Hylan A
- Stabiliserar tårfilmen
- Understödjer fysiologisk sårläkning och stabiliserar epitelbarriären

15 återförslutningsbara pipetter à 0,3 ml.
NYHET! Nu även i flerdosflaska om 10 ml.
 
 Mer info, se vårt produktblad.


 

Innehåll i Comfort Shield

Comfort Shield innehåller: 0,15 % Hylan A, natriumklorid, natriumvätefosfat, natriumdivätefosfat, renat vatten. 


 

Administrering av Comfort Shield

Administrering:
En droppe per öga 2-3 gånger per dag

Förvaras mellan 2 C - 25 C. Skyddas från frost. 

My happy pet

Information och råd om bästa omvårdnaden för ditt husdjur

Upptäck