Comfort Shield

Beskrivning av Comfort Shield

Comfort Shield: Biomimetisk, fuktgivande lösning med unik sammansättning för torra och irriterade ögon.

Unik viskositet som imiterar tårvätskans egenskaper

Hylan A
- Stabiliserar tårfilmen
- Understödjer sårläkning och stabiliserar epitelbarriären

15 återförslutningsbara pipetter à 0,3 ml. Mer info, se vårt produktblad.

 

Innehåll i Comfort Shield

Comfort Shield innehåller: 0,15 % Hylan A, natriumklorid, natriumvätefosfat, natriumdivätefosfat, renat vatten. 


 

Administrering av Comfort Shield

Administrering:
En droppe per öga 2-3 gånger per dag

Förvaras mellan 2 C - 25 C. Skyddas från frost. 

My happy pet

Information och råd om bästa omvårdnaden för ditt husdjur

Upptäck