Alla Vetoquinol produkter

Det känslomässiga bandet mellan husdjur och deras ägare är grundläggande för bådas välbefinnande. Vetoquinol strävar därför efter att utveckla produkter som är enkla att administrera, med särskild betoning på smaklighet hos orala produkter för katter och hundar.

  • Milkocat för kattungar är en näringsmässigt komplett mjölkersättning som kan användas till moderlösa kattungar, som komplement vid stora kullar eller vid låg mjölkproduktion.

  • Milkodog för valpar är en näringsmässigt komplett mjölkersättning som kan användas till moderlösa valpar, som komplement vid stora kullar eller vid låg mjölkproduktion.

  • Uro-Pet förebygger bildning av struvitstenar hos hund och katt. Innehåller DL-metionin som hjälper till att surgöra urinen.

  • Zentonil Advanced: Dietiskt fodertillskott som understödjer leverfunktionen vid kronisk leverinsufficens hos hund och katt. Innehåller S-adenosylmetionin (SAMe) och silybin.

  • Zylkene är ett kompletteringfoder som hjälper hundar och katter att hantera förändringar och obekväma situationer.

  • Zylkene® Equine: Dietiskt fodertillskott som hjälper till att reducera stress hos hästar. 

Pages