Alla Vetoquinol produkter

Det känslomässiga bandet mellan husdjur och deras ägare är grundläggande för bådas välbefinnande. Vetoquinol strävar därför efter att utveckla produkter som är enkla att administrera, med särskild betoning på smaklighet hos orala produkter för katter och hundar.

  • Mycket smaklig pasta med fisksmak. Enisyl-F är ett fodertillskott med L-lysin som understödjer immunförsvaret hos vuxna katter och kattungar.

  • flexadin_advanced_30

    Flexadin Advanced är ett unikt dietiskt kompletteringfoder som ger exceptionellt stöd till leder drabbade av artros

  • Flexadin Plus är ett dietiskt kompletteringfoder med komplett formula som understödjer lederna hos hundar och katter med artros. 

  • Fodertillskott för hund och katt. Smaklig fosfatbindare med kalciumkarbonat och kitosan.

  • Milkocat för kattungar är en näringsmässigt komplett mjölkersättning som kan användas till moderlösa kattungar, som komplement vid stora kullar eller vid låg mjölkproduktion.

  • Milkodog för valpar är en näringsmässigt komplett mjölkersättning som kan användas till moderlösa valpar, som komplement vid stora kullar eller vid låg mjölkproduktion.

Pages